Yaratıcılığın sınırlarını hızlarıyla zorluyorlar  

Günay DEMİRBAĞ

Pekmez+Boz, deko­rasyonda bir yara­tım hikayesi oluş­turmak isteyen iki genç iş insanının, 15 yıl önce tüm tecrübelerini sentezleye­rek bir araya getirdikleri bir firma. BoomRoom ve BoomBastık çalışmala­rı ile son yıllarda adlarını sıkça duyuyoruz. Hızlanan zamanın efektif dekoras­yon algısına hizmet eden BoomRoom çalışmaları ile birçok yaşam alanına çe­şitli uygulamalar yapıyor­lar. BoomBastık ile de yas­tık modelleri, özellikle göz desenli yastıkları dikkat çekiyor.

Elmon Pekmez ve Nük­het Boz ile gerçekleştirdi­ğimiz röportajda, yaratıcı süreçlerinin ve projeleri­nin ardındaki ilham kay­naklarını, hedef kitlelerini ve dekorasyon ipuçlarını konuştuk. Röportajımıza başlarken Elmon Pekmez ve Nükhet Boz’dan, hem ev dekorasyonu projesi olan BoomRoom ve yastıkları BoomBastık’ı dinlemeden önce, tanışmalarını ve Pek­mez+Boz’u kurma hikaye­lerini öğrenmek istedik:

Mimar Sinan Üniversi­tesi Güzel Sanatlar Fakül­tesi’nde okurken tanıştık. Okul sonrası mesleki tec­rübemizi geliştirdikten sonra, mimari, iç mimari ve ürün tasarımı çalışma­larımızı tek bir çatı altında toplama fikriyle 2010 yı­lında Pekmez+Boz’u kur­duk. Mimari altyapımızla geliştirdiğimiz projeler­de, formun ve malzemenin ifadesini ön plana çıkara­rak farklı ölçeklerde me­kan tasarımları yapıyoruz. Bu süreçte, özellikle konut projelerine yoğunlaştık ve birçok ev sahibiyle çalıştık.

Hedef kitleniz kimler?

En büyük hedef kitlemiz yoğun iş hayatı olan, evle­rine zaman ayıramayan ve evlerinde negatif enerjiden şikayetçi aileler. BoomRo­om projesiyle evlerini bu kalabalıklardan arındıra­rak, renkler ve mobilya­larla oynayarak, gerekirse özel tasarımlar yaparak ye­ni bir enerji kazandırıyo­ruz.

BoomBastık ürünleri, ev dekorasyonunda ne tür değişiklikler yapabilir?

Sevdiğiniz oturma kö­şesine yeni bir soluk getir­mek, odanızın atmosferini tamamen değiştirmek ya da salonunuza mevsimsel bir dokunuş eklemek için sadece birkaç Boom Bas­tık ürünü yeterli. Bu saye­de, müşterilerimizin içi­ni açan ve yaşam alanları­nı daha ferah hale getiren mekanlar yaratmalarına yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Koleksiyonların ha­zırlanma süreci nasıl oluyor, bu konuda ne­ler söyleyebilirsiniz ve markanızın farklılıkları nelerdir?

Her koleksiyonumuzun arkasında titiz bir çalışma süreci var. Desenlerini ve detaylarını incelikle plan­lıyoruz, kumaş seçiminden biyelere kadar her aşama­da büyük özen gösteriyo­ruz. Amacımız her sezon müşterilerimize farklı ve özel koleksiyonlar sun­mak. Boom Bastık olarak, yaşam alanlarına kattığı­mız tazelik ve ferahlık ile fark yaratıyoruz. Müşte­rilerimizin evlerinde ye­nilikçi ve hoş bir atmosfer yaratmalarına olanak tanı­mak en büyük hedefimiz. Bu amaçla her detayında özen gösterdiğimiz kolek­siyonlarımızla hizmet ve­riyoruz.

2013’te BoomRoom projesini başlattınız. BoomRoom nedir, açık­lar mısınız?

BoomRoom, bir mekanı veya mekanları tek günde sürpriz bir şekilde dönüş­türen bir proje. İlk aşama­da mekanları görüp, mekan sahipleriyle tanışıyoruz. Ardından, yapılacak işleri ve tasarım sürecini değer­lendirerek sabit bir Boom­Room mimari hizmet be­deli teklif ediyoruz. Teklif onaylandığında, detaylı bir keşif ve anket çalışması ya­parak, edinilen bilgilere ve bütçeye göre tasarım süre­cini başlatıyoruz.

BoomRoom projesini planladınız ve uygula­ma zamanı geldiğinde o gün neler oluyor?

BoomRoom gününde sa­bah 15-20 kişilik bir ekiple mekana giriyoruz. Mekan sahibi o gün mekanda bu­lunmuyor, sadece temizlik desteğine ihtiyaç duyuyo­ruz. Gün sonunda mekan sahibine tamamen düzen­li ve temiz bir şekilde, tüm detayları düşünülmüş ola­rak mekanı teslim ediyo­ruz. Ertesi gün, yapılan tüm değişikliklerin ve alış­verişlerin dökümünü me­kan sahibine sunuyoruz. İstenmeyen aksesuarlar veya mobil elemanlar var­sa, mekan sahibi bunları eleyebiliyor.

Bir kaç saatte tüm dekorasyonu değiştiriyorlar

Proje süreci nasıl ilerliyor?

İlk önce ortamda yaşayacak olan tüm insanlara kapsamlı bir anket yapıyoruz. Anketle birlikte kişinin yaşam alışkanlıkları, zevkleri ve renk tercihleri gibi bilgileri içeren doneleri alıyoruz. Çünkü uzun süre birlikte yaşayan insanlarda bile bazen bir birlerinin dekorasyon, renk ve çiçek gibi zevklerini bilemediklerini ya da yanlış bildiklerini fark ettik. Bu bilgiler doğrultusunda eve girip, verilen bütçe sınırları içinde mekanı bambaşka bir şekilde teslim ediyoruz.

Ev sahiplerinden gelen talepler genellikle neler oluyor?

Ev sahipleri genellikle sıkıldıkları, eskimiş mekanlarına yenilik ve tarz kazandırmamızı istiyorlar. Uzun zamandır arayıp bulamadıkları mobilya veya aksesuarları bulmamızı talep edebiliyorlar. Eski mobilyaları basit ve pratik çözümlerle yeniden tasarlayarak, farklı malzemeler kullanarak yeni bir stil katıyoruz.

Mekanlarda küçük değişiklikler yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?

Mobilyaların yerlerini değiştirmek, yeni yastıklar almak, duvarları ayna kaplamak gibi küçük detaylarla atmosferi değiştirmek mümkün. Bir çiçek, ortamı değiştirecek güzel bir müzik, hoş kokulu mumlar yakmak gibi basit dokunuşlar bile mekanı değiştirebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir